Neophodno što pre uplatiti reciklerima sredstva za 2014. godinu

Srbija | Upravljanje otpadom

ambalazni otpad ambalaza.hr

Predsednik Udruženja reciklera Srbije gospođa Ana Petrović Vukićević izjavila je da će se usvajanjem izmena i dopuna zakona o ekologiji omogućiti da počne sa radom Fond za zaštitu životne sredine. Ona je istakla da bi do kraja prvog kvartala 2015. godine ovi zakonski akti mogli da se nađu u Skupštini Republike Srbije, a ako se izmene zakona sprovedu u prvom kvartalu već bi u septembru 2015. godine mogao da počne sa radom Fond za zaštitu životne sredine.

Prema njenim rečima, reciklažna industrija u Srbiji nalazi se u teškoj situaciji, pre svega zbog toga što nisu bila isplaćena sredstva za preradu otpada za 2013. godinu. Ona je dodala i da je potrebno što pre isplatiti sredstva za preradu otpada u 2014. godini kako bi se ona iskoristila za sakupljanje i preradu otpada u 2015. godini.

Gospođa Petrović Vukićević izjavila je i da je primetan napredak u naplati eko taksi, ali da je potrebno da je plaćaju svi, a ne samo velike firme. Prema njenim rečima, očekuje se da sledeće godine procenat naplate bude bar 80 odsto, a da se do 2017. godine dođe do 100 odsto.

Sandra Jovićević

foto: ambalaza.hr