Neophodno razdvajanje atmosferske i fekalne kanalizacije u Mojkovcu

Vesti | Region

Predstavnici Uprave javnih radova, Ministarstva turizma i održivog razvoja, lokalnih vlasti Kolašina i Mojkovca i stručnih konsultanata, u okviru IPA projekta obišli su postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda pored jalovišta u Mojkovcu, kao i predloženu lokaciju za postrojenje u Kolašinu.

Foto: Uprava javnih radova

Kako je saopšteno iz Uprave za javne radove, predstavnici Opštine Mojkovac naglasili su neophodnost razdvajanja atmosferske i fekalne kanalizacije, u cilju optimalnog rada postojenja za prečišćavanje otpadnih voda, čiju je izgradnju Uprava javnih radova realizovala pre 11 godina.

„Jedan od osnovnih preduslova da mojkovačka opština dobije oko 15 kilometara nove atmosferske i kanalizacione mreže je izrada adekvatne projektne dokumentacije.

U tom smislu, istaknuto je da će projektna dokumentacija biti kompletirana narednih nedelja, nakon čega će biti sagledan najbolji način za njenu realizaciju.

Za radove su kandidovana naselja Podbišće, Ravni, Lazine, Juškovića potok, Ambarina, Babića polje, kao i dio centralnog područja grada“, navodi se u saopštenju.

Radnom sastanku sa predstavnicima kolašinske vlasti prisustvovao je i predsednik Opštine Milosav Bulatović. On je istakao važnost rešavanja pitanja otpadnih voda u cilju daljeg razvoja grada, posebno kada se ima u vidu njegova turistička prepoznatljivost.

„Predstavnici ekspertskog tima istakli su da su spremni da daju smernice koje će doprineti kvalitetnoj pripremi projektne dokumentacije i kasnije izgradnji samog postrojenja. Oni su naglasili da je narednih meseci neophodno detaljno analizirati svaki segment projekta, od izbora lokacije za postrojenje, načina dovođenja otpadnih voda do njega, do kapaciteta i drugih tehnoloških karakteristika“, zaključuje se u saopštenju.

Milisav Pajević