Neophodne investicije u elektroenergetski sektor

Srbija

balkanske strujne veze

Ministar rudarstva i energetike gospodin Aleksandar Antić na Međunarodnoj konferenciji „Balkanske strujne veze“ izjavio je da će „Elektroprivreda Srbije“ do 2016. godine biti transformisana u moderno organizovanu grupaciju koja će biti sastavljena iz distribucije, snabdevanja i proizvodnje električne energije. Takođe je istakao da Vlada Republike Srbije smatra da ova kompanija mora da ostane u većinskom državnom vlasništvu.

Generalni direktor „Elektroprivrede Srbije“ gospodin Aleksandar Obradović dodao je da je potrebna korporatizacija, promena statuta i osnovnih akata firme kako bi ona postala efikasnija i profitabilnija. On je dodao i da postoji velika potreba za investicijama u elektroenergetski sektor.

Predstavnik Agencije za energetiku Republike Srbije gospođa Ljiljana Hadžibabić izjavila je da je potrebno da cena električne energije bude tržišna kako bi „Elektroprivreda Srbije“ bila u punom kapacitetu.

Šef Odeljenja za elektroenergetiku u Sekretarijatu Energetske zajednice Jugoistočne Evrope gospodin Simon Uzunov istakao je da ovaj region mora da funkcioniše kao jedinstveno regionalno tržište u okviru Evrope. On je dodao da su neki od problema slaba naplata, neusaglašenost razvojnih planova lokalnih samouprava sa državnim razvojnim planovima, nedovoljni i tehnološko zastareli proizvodni kapaciteti.

Na konferenciji „Balkanske strujne veze“ rečeno je i da će do kraja ove godine biti usvojen novi Zakon o energetici, kao i da će se raditi na investicijama u obnovljive izvore energije i izgradnji TE „Štavalj“.

Sandra Jovićević

foto: balkanmagazin.net