Nemci zainteresovani za saradnju sa srpskim privrednicima- Značajan potencijal korišćenja biomase u Srbiji

Vesti | Biomasa

Martin KnapBiomasa ima udeo od 64% u ukupnom tehničkom potencijalu obnovljivih izvora energije u Srbiji i iznosi 3,4 miliona tone evkivalenta nafte. Stepen iskorišćenosti drvne biomase je prilično visok sa 66,7%, dok se potencijal poljoprivredne biomase koristi gotovo marginalno sa oko 2%, rekao je direktor Delegacije Nemačke privrede u Srbiji  Martin Knap danas na otvaranju konferencije “Biomasa i biogas u Srbiji”.

On je kazao da su najperspektivniji načini korišćenja biomase grejanje zgrada i kuća kroz upotrebu peleta i briketa od biomase, zamena mazuta ili uglja biomasom kao gorivom u termoelektranama i proizvodnja električne energije i kogeneracije kroz korišćenje poljoprivrednih ostataka i ostataka drveta.

Rukovodilac Grupe za održivo korišćenje prirodnih resursa u Ministarstvu poljoprivrede i životne sredine Slobodan Cvetković rekao je na skupu da postoji potencijal u poljoprivrednoj biomasi u Srbiji i da Srbija treba da poveća korišćenje obnovljivih izvora energije na 27 odsto do 2020. godine.

I prema rečima Vojislava Miljića, predsednika srpskog udruženja za bioenergiju SERBIO, potencijali koršćenja biomase u Srbiji su visoki ali su uglavnom nerealizovani, pogotovo kada je reč o poljoprivrednoj biomasi. Očekujemo povećanje korišćenja biomase u narednom poeriodu, pre svega za proizvodnju toplotne energije i delimično za proizvodnju električne energije, kazao je Miljić.

Na skupu  koji je organizovala Delegacija nemačke  privrede u Srbiji u partnerstvu  sa Saveznim ministarstvom za ekonomiju i energetiku SR Nemačke, predstavili su se vodeći stručnjaci iz Nemačke i Srbije. Predstavnici nemačkih kompanija, među kojima Ekcentec, A.P. Bioenergietechnik, Strawterm, Vecoplan i New eco-tech Verfahrenstechnik, imaće u danima koji slede B2B razgovore sa srpskim kompanijama, državnim institucijama i drugim organizacijama u cilju upoznavanja srpskog tržišta, ostvarivanja saradnje i razmene iskustava.

Delegacija nemačke privrede u Srbiji dugi niz godina organizuje konferencije uz učešće delegacija nemačkih preduzeća iz oblasti obnovljivih izvora energije. Cilj ovih konferencija je da srpska preduzeća i institucije dobiju informacije o najnovijim tehnologijama od stručnjaka i preduzeća iz Nemačke, kao i o stanju na našem tržištu od renomiranih stručnjaka iz Srbije. Takođe, cilj je ostvarivanje saradnje nemačkih privrednika sa potencijalnim poslovnim partnerima u Srbiji.

M.O./ V.V.