Nemar i nepažnja uzrok sve većeg broja požara u Kladovu

Foto-ilustracija: Pixabay

Tokom vikenda na pet različitih lokacija u opštini Kladovo na površini većoj od 60 hektara evidentirano je šest poljskih požara. Goreli su makija, korov i biljni ostaci i nezvanično se pretpostavlja da su uzroci nemar i nepažnja,  čulo se na sastanku koji je predsednik opštine Kladovo Saša Nikolić organizovao sa predsednicima Saveta mesnih zajednica.

Od početka septembra u opštini Kladovo požari su registrovani na 25 lokacija i pripadnici vatrogasnih jedinica intervenisali su više od 30 puta. U gašenje su bili uključeni svi resursi i podrška vatogasne ekipe HE „Đerdap“. Toj pojavi suprostaviće se pojačanim aktivnostima na terenu, što podrazumeva stalnu kontrolu polja i atarskih puteva u katastarskim opštinama i to je zadatak Saveta mesnih zajednica.

„Neodgovornom ponašanju pojedinaca lokalna samouprava suprostaviće se povećanim iznosom novčanih kazni, jer je to jedna od mera u sprečavanju onih koji na poljima pale biljne ostatke“, upozorio je Saša Nikolić, predsednik opštine Kladovo.

Osim nekontrolisanog paljenja biljnih ostataka potencijalnu opasnost za pojavu poljskih požara predstavlja odlaganje otpada izvan za to određenih lokacija, jer veoma često gore divlje deponije.

„To je jedna od potvrda da je u pitanju ljudski faktor, jer dolazi do požara smeća i drugog komunalnog otpada koji se odlaže na mestima gde je to zabranjeno. Opština je tim povodom preduzela niz konkretnih mera, inspekcijske službe su na terenu i očekujemo da uz primenu zakonskih odredbi smanjimo broj nekontrolosanih požara na otvorenom prostoru. Predsednicima Sveta MZ dali smo konkretne smernice za delovanje na prevenciji sprečavanja pojave požara i očekujemo pozitivne efekte“, istakla je Nevenka Boldorac iz kabineta predsednika opštine Kladovo.

Izvor: Kladovo