Nemacko-kineski konzorcijum zainteresovan za toplovod Kakanj-Sarajevo

Vesti | Region

Foto: Youtube / Print Screen

Realizacijom projekta snabdevanja toplotnom energijom iz termoelektrane Kakanj, osiguralo bi se dugoročno pouzdano grejanje domaćim energetskim resursom područja do Sarajeva, uključujući i ovaj grad, zaključeno je na sastanku zainteresovanih strana, koji je inicirala Savezna privredna komora. Sastanku su prisustvovali predstavnici Elektroprivrede BiH, Vlade FBiH, Vlade ZDK-a, Vlade KS-a, JP Toplane Sarajevo, Fonda za zaštitu okoline i JP Autoputevi FBiH.

Uzimajući u obzir sve procedure koje zakon nameće za realizaciju ovog projekta, na sastanak je pozvan i konzorcijum Engineering Dobersek GmbH (Nemačka) – Kina CAMC Engineering Co. Ltd. iz grupe SINOMACH (Kina), koji su na listi 100 projekata u FBiH ovaj prepoznali kao značajan.

Gosti iz Nemačke i Kine predstavili su zajednički predlog operacionalizacije projekta kroz dva modela finansiranja koji ne odudaraju od osnovnih finasijskih parametara projekta iz prezentacije JP Elektroprivrede BiH, kojom se potvrđuje kvalitet izrađene studije. Kompanije su izrazile spremnost uključenja u trenutku kada investicione procedure propisane zakonima dozvoljavaju.

Takođe, zaključeno je da realizacija projekta stvara okvir za razvoj kogeneracije visoke efikasnosti u TE Kakanj preko primarnih energetskih ušteda, na osnovu korisne potrebe za grejanjem, a da projekat ima dobre finansijske rezultate – za dati model finansiranja u odnosu na 20 odsto sopstvenih sredstava i 80 procenata kreditnih sredstava, devetogodišnji rok otplate.

JP Elektroprivreda BiH ima u pripremi Protokol o regulisanju odnosa zainteresovanih strana za realizaciju projekta,  o čemu su se Vlada ZDK i zainteresovane opštine sa teritorije tog kantona već pozitivno izjasnile. U JP Elektroprivreda BiH očekuju izjašnjenje Vlade Kantona Sarajevo sa svojim opštinama da bi se moglo pristupiti potpisivanju protokola i daljim procedurama u izradi idejnog preojekta, saopšteno je iz Privredne komore Federacije.

Izvor: energetika.ba