Nemačka tehnologija pretvara vodu u sintetička goriva

Svet

Masina nemacka rts.rs

Nemačka kompanija „Sunfire GmbH“ nedavno je predstavila svoju tehnologiju koja vodu i ugljen dioksid pretvara u sintetička goriva.

Ova mašina koristi Fišer-Tropšov proces pretvaranja ugljen monoksida i vodonika u tečne ugljovodonike. Na početku procesa potrebno je vodu i ugljen dioksid pretvoriti u ugljen monoksid i vodonik što se postiže zagrevanjem vode. Iz dobijene pare izdvaja se kiseonik i vodonik uz pomoć čvrstih oksidnih ćelija za elektrolizu. Nakon toga se ugljen monoksida dobija iz ugljen dioksida, a zatim ugljen monoksid i vodonik u reakciji daju tečni ugljovodonik. Za ovaj proces koristi se električna energija, a iz ove nemačke kompanije kažu da je tehnologija oko 70 odsto energetski isplativa.

Mašina može da proizvede barel sintetičkog goriva dnevno (nafta, benzin, dizel, kerozin), uz šta istovremeno reciklira oko 3,2 tone ugljen dioksida.

Sandra Jovićević

foto: rts.rs