Nemačka kompanija E.ON prelazi na proizvodnju energije iz OIE

E.On npl.co.uk

Jedna od najvećih nemačkih energetskih kompanija „E.ON“ najavila je da ima u planu da proizvodi energiju samo iz obnovljivih izvora energije.

Sledeće godine će se preduzeti pripremni koraci kako bi nova kompanija imala tri jezgra: obnovljive izvore energije, distributivne mreže i rešenja za korisnike. Da bi se ovo postiglo, kompanija će povećati investicije na oko 4,8 milijardi evra. Poseban naglasak biće stavljen na vetroparkove i solarna postrojenja. Osim toga, započeće se prodaja konvencionalnih postrojenja, odnosno postrojenja na nuklearna i fosilna goriva.

Očekuje se da će ova kompanija 2016. godine u potpunosti preći na obnovljiove izvore energije.

Sandra Jovićević

foto: npl.co.uk