Nemačka finansira projekte OIE u BiH sa 48 miliona evra

Srbija

oie economy.rs

Prošle nedelje u Bosni i Hercegovini potpisan je sporazum o finansijskoj saradnji između ambasadora Nemačke u Bosni i Hercegovini njegove ekselencije gospodina Kristijana Helbaha i ministra finansija i trezora Bosne i Hercegovine gospodina Vjekoslava Bevande.

Ovaj sporazum vredan je 48 miliona evra, a predstavlja jedan od uslova da Nemačka razvojna banka kreditira određene projekte koji se odnose na obnovljive izvore energije. Novac će biti iskorišćen za realizaciju projekata iz oblasti obnovljivih izvora, pre svega hidroenergije i vetroenergije.

Inače, Nemačka je do sada donirala Bosni i Hercegovini preko 750 miliona evra za projekte finansijske saradnje.

Sandra Jovićević

foto: economy.rs