Nema primedbi na zaštitu životne sredine u RB „Kolubara“

Srbija

tamnava zapadno polje ispumpavanje

Rudarski basen „Kolubara“ izdao je saopštenje u kojem se navodi da je intenziviran nadzor flore i faune kada je reč o ispumpavanju vode sa kopa „Tamnava-Zapadno polje“. Takođe je rečeno da se vrši nadzor potopljenog šumskog gazdinstva, kao i da akreditovana labaratorija „Prerada“ svakodnevno vrši monitoring kvaliteta vode u reci Kolubari. Osim toga, nastavljeno je i izlovljavanje riblje mlađi.

Prema izveštaju Sektora za zaštitu i unapređenje životne sredine redovno se vrši kontrola svih aktivnosti ispumpavanja vode, kao i nadzor flore i faune.

Nedavno su RB „Kolubara“ posetili predstavnici Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) koji nisu imali primedbi na stanje životne sredine u okviru ovog basena.

Sandra Jovićević

foto: rbkolubara.rs