Nema primedbi na rad JP Elektromreža Srbije

Vesti | Srbija

emsNezavisna revizorska kuća KPMG izvršila je reviziju finansijskih izveštaja Javnog preduzeća Elektromreža Srbije za 2015. godinu i u svom izveštaju dala mišljenje bez ikakvih primedbi, što je izuzetno redak slučaj i prvi put se dogodilo u istoriji JP EMS.

– Po našem mišljenju, računovodstvene informacije prikazane u Godišnjem izveštaju o poslovanju su, po svim materijalno značajnim pitanjima, usklađene sa finansijskim izveštajima Društva  – stoji u izveštaju.

Ovaj uspeh rezultat je potpune i dosledne primene međunarodnih računovodstvenih standarda i međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja. Pozitivan izveštaj nezavisnog revizora za 2015. godinu je posebno značajan, jer je JP EMS u sklopu realizacije projekta „Procena imovine i kapitala, izrada ekonomsko finansijske dokumentacije i izrada predloga mera svojinske i poslovne reorganizacije u akcionrsko društvo“, izvršilo procenu vrednosti nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme.

JP Elektromreža Srbije je obveznik revizije od osnivanja 2005. godine. Reviziju finansijskih izveštaja vršile su najeminentnije revizorske kuće u Srbiji i  svetu. Izveštaji revizora predstavljaju analizu poslovanja preduzeća  u kojima revizor iskazuje mišljenje o istinitosti i tačnosti finansijskog izveštaja. Ovo je prvi put u jedanest godina da nezavisni revizor nije ukazao na bilo kakve neusklađenosti sa Zakonom o računovodstvu, međunarodnim računovodstvenim standardima i međunarodnim standardima finansijkog izveštavanja.

Izvor: www.ems.rs

Vesna Vukajlović