Nekada elektrana na ugalj – danas elektrana na biomasu u zagađenoj luci Stokton u Kaliforniji

Svet

luka Stokton KalifornijaKompanija DTEES (DTE Energy Service Inc.) iz Mičigena (Michigen) završila je građevinski projekat konvertovanja elektrane na ugalj u elektranu za proizvodnju goriva iz biomase koja se nalazi u luci Stokton (Port of Stockton) u Kaliforniji (California). Ovo postrojenje na drvnu biomasu počelo je sa radom 21. februara ove godine i proizvedenu električnu energiju prodaje pacifičkoj kompaniji za gas i struju (PG&E Company).

Za potrebe godišnje generisane proizvodnje električne enegije oko 45MW, iz obnovljivog izvora energije – biomase, koristi se 320.000 tona drvene biomase, a proizvedena struja može da zadovolji potrebe 45.000 domaćinstava.

Interesantno je da je ovo nekada bila najzagađenija dolina (San Joaquin Valley), a sada ima jednu od najčistijih elektrana na čvrsto gorivo u zemlji.

Pređašnja elektrana na ugalj je počela sa radom 1989. godine i radila je sve do 2009. godine kada ju je kupila kompanija DTEES upravo s namerom da konvertuje postrojenje na ugalj u postrojenje na biomasu zamenom kotlova i da iskoristi najbolje dostupne tehnologije za kontrolu i umanjenje emisije CO2 u atmosferu. Slične konverzije u postrojenja na biomasu ova kompanija uradila je u Alabami (Mobile) i takođe u Kaliforniji (Woodland).

B.R.