Negotin dobija novi vetrozaštitni pojas

Foto: Opština Negotin

Sredstvima Zelenog fonda za pošumljavanje Republike Srbije i lokalne samouprave, u okviru projekta pošumljavanja, sadnjom 252 sadnice na površini od 50 ari u naselju Rastoka, postavljen je novi vetrozaštitni pojas.

Opština Negotin je jedna od 11 opština kojima su na ovogodišnjem konkursu Ministarstva za zaštitu životne sredine Republike Srbije odobrena sredstva za ove namene.

„Aplicirali smo kod Ministarstva za zaštitu životne sredine sa projektom pošumljavanja čija je vrednost blizu 5 miliona dinara. U ovom delu grada zasađene su 252 sadnice. Zahvaljujem nadležnom ministarstvu na podršci u realizaciji ovog posla. Već pripremamo projekte za narednu godinu koji se odnose na vetrozaštitni pojas oko vašarišta, groblja i deponije, s obzirom da je na tim lokacijama potrebna zaštita od jakih vetrova. Ovaj projekat je veoma važan jer mislim da je svako novo posađeno drvo, novi život. Mi smo paralelno sa ovim radovima posadili i stotinu sadnica na desnoj strani puta ka Enološkoj stanici želeći da vratimo drvored koji je nekada krasio ovaj deo grada. Iduće godine planiramo da sadnice posadimo i na levoj strani puta kao i prema izletištu Badnjevo.“ istakao je prilikom obilaska postavljenog vetrozaštitnog pojasa, Vladimir Veličković, predsednik Opštine Negotin.

Pošumljavanjem u ovom delu grada obezbediće se, pored zaštitne (zaštita od jakih udara vetra, smanjenje osećaja hladnoće izazvan vetrom, tokom leta pojas štiti zemljište od prekomernog isparavanja što utiče na smanjenje temperatura vazduha) i ekološke funkcije koja se ogleda u proizvodnji kiseonika, zaštiti naselja od smanjivanja buke i aero-zagađenja, poboljšanje biodiverziteta a pozitivno će uticati na pčelarstvo i poljoprivredu. 

U novom vetrozaštitnom pojasu u naselju Rastoka, ekipe JKP „Badnjevo“ zasadile su sadnice srebrne i krupnolisne lipe, običnog javora, oraha, breze, crvene šljive, Pančićeve omorike i crnog bora. Kriterijumi prilikom izbora sadnog materijala bili su autohtonost vrste u skladu sa projektnim zadatkom, tip staništa, vrste drveća čije morfološke karakteristike jesu pogodne za stvaranje vetrozaštitnog pojasa, specifičnosti klimatskih i stanišnih uslova na predmetnoj lokaciji i estetske i ekološke karateristike vrsta.

Izvor: Opština Negotin