Neće se graditi MHE na brani jezera “Vrutci”

Vesti | Srbija

Foto: Fejsbuk/Libergraf

Gradskoj upravi za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove Užica nije upućen nikakav zahtev, niti je ova uprava izdala bilo kakav dokument koji se tiče izgradnje nove MHE na teritoriji grada Užica pa ni na području hidroakumulacije “Vrutci“.

“Odgovorno tvrdimo da vodosnabdevanje grada Užica nijednog trenutna nije bilo ugroženo i tako će i ostati. Svi radovi koji su urađeni krajem prošle godine, a rađeni su po projektu Instituta za vodoprivredu “Jaroslav Černi“, a koje je vodilo JP “Srbijavode“, urađeni su u okviru investicionog plana održavanja – redovnog godišnjeg plana, prvenstveno se odnose na potrebe vodosnabdevanja, a ne na potrebe iskorišćavanja hidroenergetskog potencijala“ navela je dr Jelena Raković Radivojević, gradonačelnica ovog grada. 

Kako se navodi u saopštenju, radovi na adaptaciji zatvaračnice i ispusta za garantovani ekološki proticaj (biološki minimum) na brani “Vrutci“ imaju za rezultat benefite za grad Užice.

“Prvi benefit je da Grad postojeću MHE, odnosno objekat MHE “Vrutci“ isključuje iz sistema sirove vode, a drugi benefit je taj što proces zahvatanja vode koji je neophodan za funkcionisanje ove mini hidroelektrane, sada je automatski pod kontrolom JKP “Vodovod““, objasnila je gradonačelnica.

Prema njenim rečima Elektrodistribucija nije dobila nijedan zahtev, niti je izdala tehničke uslove nekom investitoru za izgradnju nove mini hidroelektrane na teritoriji grada Užica. A kada je u pitanju izdavanje građevinske dozvole za JP “Srbijavode“ za radove na brani, prema njenim rečima, ona nije potrebna, obzirom da su radovi bili predviđeni njihovim redovnim godišnjim planom investicionog održavanja.

“Pozvala bih predstavnike građanske inicijative Libergraf, kao i drugih građanskih inicijativa koji su bili na skupu da dođu u Gradsku kuću, da sednemo za zajednički sto, porazgovaramo i da na kraju struka kaže svoje mišljenje”, navela je dr Jelena Raković Radivojević.

Podsetimo, nevladina organizacija Libergraf iz Užica, pozvala je građane na protest zbog, najavljene izgradnje mini hidroelektrane na brani jezera “Vrutci”. Kako su tada objasnili u Prostornom planu područja posebne namene “Sliv akumulacije Vrutci” pored MHE “Vrutci” nalazi ucrtana još jedna, za sada nepostojeća mini hidroelektrana.

Energetski portal