NE Krško: U maju proizvodnja malo iznad planirane

Svet | Nuklearna energija

Foto: nek.si

NE Krško je u maju 2017. proizvela 538782,8 MWh bruto električne energije na izlasku generatora, odnosno 513032,6 MWh neto električne energije. U tom je mesecu proizvodnja bila za 0,6 odsto iznad planirane (510 000 MWh).

Faktor raspoloživosti bio je 100 – postotni, kao i faktor iskorišćenja. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni.

U maju se reka Sava zagrejavala zbog rada NEK prosečno za 2,1 ºC , a najviše za 3 ºC od dozvoljena 3 ºC. Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udeo za tritij iznosio 0,0000111 odsto, a ukupni godišnji udeo do kraja maja 0,988 odsto.

Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udeo u proteklom mesecu iznosio je 0,000494 odsto, a godišnje 0,00202 odsto. Celogodišnji uticaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih materija ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva.

Ocenjeni uticaj iznosio je 0,13 odsto i 0,75 odsto godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m. U tom je mesecu uskladišteno 7 paketa (1,456 m3) nisko i srednje radioaktivnog otpada.

izvor: energetika.ba

Sandra Jovićević