NE „Krško“ u decembru premašila plan proizvodnje

Svet | Nuklearna energija

krsko

Nuklearna elektrana „Krško“ je u decembru 2016. godine proizvela 544332,9 MWh bruto električne energije na izlasku generatora, odnosno 517415,9 MWh neto električne energije.

U ovom mesecu proizvodnja je bila za 1,45 odsto iznad planirane, a faktor raspoloživosti bio je stopostotni, pa je i faktor iskorišćenja bio stopostotni. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija, a svi sigurnosni sistemi bili su operabilni.

Nuklearna elektrana „Krško“ nalazi se u istočnoj Sloveniji, a njeni suvlasnici su Slovenija i Hrvatska. Puštena je u rad 1983. godine, a njena snaga iznosi 696MW.

izvor: energetika-net.com

Sandra Jovićević