Navike o zdravoj ishrani uče se od malih nogu: Organske bašte u predškolskim ustanovama

Fondacija „Novak Đoković“ u saradnji sa organizacijom „Serbija organika“ realizuje projekat postavljanja organskih bašti u predškolskim ustanovama.

Foto: Fondacija „Novak Đoković“

U okviru projekta „Azbuka dobrih navika“  koji realizuje Fondacija „Novak Đoković“ a partner na projektu je Nacionalno udruženje za razvoj organske poljoprivrede „Serbia Organika“ koja je uspostavila i održava „dobre bašte“ u saradnji sa predškolskim ustanovama u Beogradu, Ubu i Svilajncu po svim principima organske proizvodnje.

U ovim baštama deca se upoznaju sa prirodnim  procesima i učestvuju u radovima u baštama pod nadzorom vaspitača i stručnjaka Serbia Organike. Važan aspekat ovog projekta je i edukacija vaspitača i roditelja o organskoj proizvodnji kako bi oni dalje prenosili  deci stečena znanja i iskustva tokom realizacije projekta.

Deca će s vaspitačima uz stručnu podršku tima Serbia Organike imati prilike i da se upoznaju sa organskom proizvodnjom na organskim gazdinstvima gde će organski proizvođači na licu mesta sa njima podeliti svoja znanja i iskustva stečena u bavljenju ovom proizvodnjom. U cilju unapređenja zdravih navika u ishrani sprovodiće se i radionice kuvanja za roditelje i decu.

„Azbuka dobrih navika“ je pilot program edukacije i praktičnog usvajanja dobrih navika u ishrani u okviru predškolskih ustanova, gde Fondacija ispituje mogućnosti dalje implementacije ovog i sličnih programa u vrtićima širom Srbije.

Cilj projekta je pružanje podrške naporima institucija da predškolske ustanove budu prva stepenica učenja i zdravih navika koje deca stiču.

Izvor: Agrosmart