“Natura 2000” opis EU fondova iz oblasti zaštite životne sredine 2014-2020

evropska unijaHandbook ima za cilj da pruži informacije o mogućnpstima finansiranja iz EU fondova u okviru Nature 2000 za period 2014/2020 godine. Treba da bude koristan za nacionalnu i regionalnu vlast kada planiraju da konkurišu za sredstva iz fonda.
Finansiranje uključuje oblasti:
Evropski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)
Evropski fond pomorstava i ribarstva (EMFF)
Evropski regionalni razvoj (ERDF)
Evropski socijalni fond (ESF)
Kohezioni fond
Program zaštite životne sredine i klimatskih promena (LIFE)
Okvirni program za istraživanja i inovacije (Horizon 2020)

Na sledećem linku možete pogledati priručnik „Nature 2000“.
Nature 2000