Nastavlja se reorganizacija EPS-a

Srbija

eps

JP „Elektroprivreda Srbije“ saopštilo je da je od 1. juna 2016. godine privredno društvo „EPS Snabdevanje“ pripojeno EPS-u.

Kako je navedeno, prestankom postojanja „EPS Snabdevanja“ kao zasebnog privrednog društva objedinjene su celine za proizvodnju i snabdevanje električnom energijom, a poslovi distribucije upravljanja distributivnim sistemom i dalje su u nadležnosti privrednog društva Operator distributivnog sistema „EPS Distribucija“. Istaknuto je da ova statusna promena nema uticaja na odnose sa kupcima električne energije.

Prva faza reorganizacije EPS-a započeta je 1. jula 2015. godine kada su nekadašnjih 14 delova objedinjeni u tri celine za proizvodnju, distribuciju i snabdevanje električnom energijom.

Sandra Jovićević

foto: eps.rs