Nastavlja se izgradnja sistema za navodnjavanje u Vojvodini

Srbija

Radovi na izgradnji sistema za navodnjavanje u Vojvodini preko Abu Dabi fonda iz prve faze odvijaju se ugovorenom, planiranom dinamikom. Uslovi za nastavak radova na izgradnji sistema za navodnjavanje, koji su u decembru bili obustavljeni usled loših vremenskih prilika, stekli su se 10. aprila 2018. godine. Nakon zimskog perioda, sva gradilišta su ponovo aktivna.

Radovi na dvonamenskom sistemu „Međa“ su u završnoj fazi – urađeno je 95 odsto planiranih radova, a preostalo je da se izgrade betonske obloge oko dve ustave. Radovi na tri preostala dvonamenska sistema: „Itebej“, „Jankov most I i II“ i „Rečej“ nastavljaju se po predviđenoj dinamici i biće završeni u ugovorenom roku.

Kada je reč o tri crpne stanice, na CS „Kaloča“ zemljani i betonski radovi su u završnoj fazi, nakon čega će uslediti ugradnja pumpnih agregata sa pratećom opremom, kao i njihovo povezivanje na stabilan izvor snabdevanja električnom energijom. Na CS „Jegrička“ i CS „Pesir“ zemljani radovi su u završnoj fazi, dok će se u narednom periodu započeti sa izgradnjom samog objekta crpne stanice, kao i pratećim mašinskim i elektro radovima.

Stvoreni su uslovi i za nastavak radova na izgradnji regionalnih podsistema za navodnjavanje. Na podsistemu „Tisa-Palić“ završeni su pripremni i zemljani radovi, što omogućava početak radova na postavljanju vodonepropusne folije i predviđenih izlaza za životinje. Datum nastavka radova na oblaganju prve deonice kanala regionalnog podsistema „Kula-Mali“ Iđoš pomeren je za 15. avgust 2018. godine, kako bi se omogućilo nesmetano navodnjavanje poljoprivrednih površina u periodu april-avgust. Na podsistemu „Kikinda“ radovi nisu bili obustavljani, s obzirom da je, i pored loših vremenskih uslova, bio omogućen pristup određenom broju objekata na sistemu, kao i radovi na samim objektima. Radovi na podsistemu „Nova Crnja-Žitište“ nastavljaju se prema dostavljenom dinamičkom planu.

Program izgradnje sistema za navodnjavanje u Vojvodini preko Abu Dabi fonda predstavlja krupan korak u daljem razvoju navodnjavanja, racionalnom korišćenju vodnih resursa i širenju mogućih površina za navodnjavanje. U avgustu 2017. godine, započeti su radovi na 11 projekata u Vojvodini, koji predstavljaju prvu fazu projekata prijavljenih za finansiranje iz Programa za navodnjavanje – Abu Dabi fonda.

izvor: vodevojvodine.com

Sandra Jovićević