Nastavak realizacije projekta gašenja kotlarnica u školama

Srbija

daljinsko grejanje beograd.rs

U ponedeljak 1. decembra 2014. godine Osnovna škola „Jovan Cvijić“ i vrtić „Bubamara“ iz Beograda priključeni su na sistem daljinskog grejanja. Kotlarnica je kao energent koristila lož-ulje, a njenim priključenjem na sistem daljinskog grejanja, osim stabilnog snabdevanja toplotnom energijom, doći će i do smanjenja emisije štetnih gasova u atmosferu. Za realizaciju ovog projekta bilo je potrebno oko 22 miliona dinara.

Sekretar za zaštitu životne sredine grada Beograda gospodin Goran Trivan izjavio je da je do sada 11 objekata priključeno na sistem daljinskog grejanja za šta je bilo potrebno 174 miliona dinara. On je istakao da će u narednom periodu još dve škole biti priključene na ovaj sistem Takođe je dodao da je veoma zadovoljan saradnjom sa „Beogradskim elektranama“ i školama koje se priključuju na ovaj sistem.

Inače, Sekretarijat za zaštitu životne sredine grada Beograda od 2012. godine realizuje projekat gašenja kotlarnica u školama, a u narednom periodu će ovaj projekat biti proširen i na zdravstvene ustanove. Osim toga, biće realizovani i projekti unapređenja energetske efikasnosti i iskorišćenja obnovljivih izvora energije.

Sandra Jovićević

foto: beograd.rs