Nastavak izgradnje fekalnog kolektora u Šidu

Srbija | Održivi razvoj

fekalni kolektor novkol.co.rs

Opština Šid nedavno je donela odluku o nastavku izgradnje fekalnog kolektora koji bi trebalo da doprinese zaštiti životne sredine i poboljšanju životnih uslova građana.

U planu je da se za realizaciju ovog projekta izdvoji oko 14 miliona dinara u 2015. godini. Projekat će biti realizovan u saradnji sa Savetom mesne zajednice opštine Šid i predstavljaće jedan od prioriteta ove opštine.

Inače, realizacija ovog projekta započeta je još pre 10 godina i sprovodi se u fazama, a njegovim završetkom biće unapređena zaštita životne sredine ove opštine, ali i poboljšani ekološki uslovi.

Sandra Jovićević

foto: novkol.co.rs