Napredak Srbije u sektoru zaštite životne sredine

bozovic eko minpolj radni sastanak

U petak 18. decembra 2015. godine u Beogradu održan je prvi koordinatorski radni sastanak državnog sekretara Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine gospođe Stane Božović i predstavnika razvojnih agencija i međunarodnih finansijskih institucija za zaštitu životne sredine.

Gospođa Božović je istakla da je Vlada Republike Srbije za dve godine uspela da sektor životne sredine prevede iz „crvenog“ u „zeleni“ sektor. Kako je navela, u proteklom periodu rešeno je 80 odsto svih infrastrukturnih problematičnih projekata, realizuju se projekti upravljanja otpadom i otpadnim vodama, otvorena su i prva pregovaračka poglavlja u procesu evropskih integracija, a usvojen je dokument „Status i planovi prenošenja i sprovođenja pravnog okvira Evropske unije za Poglavlje 27, Životna sredina i klimatske promene“ koji obuhvata period od 25 godina.

Predstavnici Švedske razvojne agencije (SIDA) na sastanku su istakli da Vlada Kraljevine Švedske pruža punu podršku Vladi Republike Srbije kada je reč o evropskim integracijama, kao i da između pomenute agencije i resornog ministarstva postoji dugogodišnja uspešna saradnja.

Predstavnici Ambasade Nemačke naveli su da u Republici Srbiji posluje oko 400 nemačkih kompanija, kao i da Nemačka razvojna banka (KfW) trenutno implementira i planira sredstva za zaštitu životne sredine u iznosu od oko 250 miliona evra.

Sastanku su, između ostalog, prisustvovali i predstavnici Svetske banke, UNDP-a, Turske, Finske, Danske, Holandije, Izraela, SAD-a, IMG-a.

U saopštenju Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine istaknuto je da će se koordinacioni sastanci između resornog ministarstva i predstavnika razvojnih agencija i međunarodnih finansijskih institucija održavati jednom u tri meseca.

Sandra Jovićević

foto: eko.minpolj.gov.rs