Nakon pobune proizvođača peleta u Hrvatskoj potpisani ugovori o isporučenju 70% drvnih sirovina van tendera

Region

biomasa

Predsednik uprave preduzeća „Hrvatske šume d.o.o.“ Ivan Pavelić potpisao je ugovore sa proizvođačima drvnog peleta o isporuci drvne biomase.

Tome je prethodila pobuna proizvođača peleta iz Hrvatske mesecima unazad zbog toga što sirovine moraju da nabavljaju na tenderima.

Početkom septembra ove godine, klaster proizvođača peleta je od Vlade Republike Hrvatske zatražio da se proizvodnja peleta proglasi strateškim interesom za Republiku Hrvatsku.

Vlasnici fabrike „Šišarka“, koja je jedan od najvećih proizvođača drvnog peleta u ovoj zemlji, najavili su preseljenje pogona u Srbiju zbog toga što u Hrvatskoj nemaju sigurnost u oblasti proizvodnje ovog energenta.

Tada je Pavelić ponudio pomoć klasteru proizvođača peleta tako da je nakon pregovora Vlada Hrvatske odobrila potpisivanje ugovora između proizvođača peleta i preduzeća „Hrvatske šume d.o.o.“.

Ovi ugovori potpisani su na 10 godina tokom kojih su „Hrvatske šume d.o.o.“ dužne da proizvođačima drvnog peleta obezbeđuju 70% potrebnih sirovina, dok će preostale sirovine fabrike nabavljati na tenderima. Ugovori će morati da se potpisuju svake godine, a proizvođači peleta moraju redovno da izmiruju obaveze, kao i da poštuju sve stavke potpisanog ugovora, kako ne bi došlo do njegovog raskida.

S.J.