Naknada OIE u računu za struju – podsticaj „zelene“ energetike

Srbija

novi racun za strujuNajava novog izgleda računa za struju od februara ove godine otvara pitanja koliko su građani uopšte upoznati sa naknadama koje plaćaju i kakav je značaj jedne od njih. NOIE je naknada koja skoro godinu dana postoji na računima za električnu energiju, a koja je proistekla iz Uredbe o visini posebne naknade za podsticaj, Uredbe o merama podsticaja za povlašćene proizvođače električne energije, i Uredbe o načinu otkupa i raspodele prikupljenih sredstava po osnovu naknade za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije.

Reč je o naknadi za subvencionisanu struju iz obnovljivih izvora energije u iznosu od 4,4 pare po kilovatu, što je u proseku za fizička lica od 16 do 66 dinara u zavisnosti od potrošnje. Sav novac od te nadoknade ide na poseban račun sa koga se plaća struja iz obnovljivih izvora energije, otkupljena od povlašćenih proizvođača po subvencionisanim cenama (feed-in tarifama).

Ovim je Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine stvorilo jedan „protočni“ fond čiji se iznos povećava sa rastom proizvodnje struje iz obnovljivih izvora energije, a procene su da će se do 2020. godine plaćati po računu u proseku 400 dinara za struju iz obnovljivih izvora energije.

Na ovaj način Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine regulisalo je podsticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora koja je i strateški nacionalni cilj od 27 odsto potrošnje energije iz OIE u njenoj bruto finalnoj potrošnji energije do 2020. godine.

B.R.