Najveći evropski zagađivači vazduha su termoelektrane

Vesti | Svet | Ugalj

Foto-ilustracija: Pixabay

Termoelektrane na ugalj odgovorne su za većinu zagađenja vazduha u Evropi, dok je Britanija među najvećim zagađivačima, saopštila je Evropska agencija za zaštitu životne sredine.

Balkan planira da gradi termoelektrane na ugalj, ali da li one krše nove standarde EU?

Prekomerna zagađenost vazduha u zemljama Zapadnog Balkana

Kako piše u izveštaju objavljenom u nedelju uveče, elektrane odgovorne za najveće ispuštanje zagađenog vazduha i vode u Britaniji, koja ima ukupno 14 elektrana. Nemačka je na drugom mestu sa sedam, dok za njom slede Francuska i Poljska sa po pet termoelektrana.

– Agencija je ispitala emisije iz 35.000 industrijskih jedinica u 2015. godini – kada su registrovani poslednji raspoloživi podaci – uključujući petrohemijske rafinerije i jedinice za preradu metala iz 28 država članica EU, ali i Islanda, Lihtenštajna, Norveške, Švajcarske i Srbije.

Agencija navodi da je „EU ostvarila dobar napredak ka ciljevima klimatske i energetske politike između 2020 i 2030“. Ona, ipak, naglašava da ugalj ostaje najviše korišćeno gorivo u velikim postrojenjima – elektranama, rafinerijama, velikim hemijskim fabrikama i čeličanama – uprkos tome što se sve manje količine koriste u poslednjim godinama.

Ugalj je još uvek odgovoran za najveće ispuštanje ugljen-dioksida, sumpor-dioksida i azot oksida u okolinu, iako su neke elektrane u značajnoj meri poboljšale svoje ekološke standarde u poslednjim godinama, prenosi Associated Press.