Najnovije izdanje Schneider Electric Electrical Installation Guide 2016!

Svet

schElectrical Installation Guide je praktični priručnik pisan za profesionalce koji se susreću sa sve složenijim izazovima pri projektovanju i izvođenju električnih instalacija u skladu sa IEC 60364 i drugim aktuelnim  IEC standardima.

Vodič je namenjen projektantima, izvođačima, proizvođačima razvodnih ormana, menadžerima održavanja, studentima elektrotehnike i nastavnicima, kao i profesionalcima koji su uključeni u standardizaciju, sertifikaciju i inspekciju električnih instalacija.

Electrical Installation Guide nudi sve potrebne informacije koje će vam olakšati posao. Preuzmite najnovije izdanje Electrical Installation Guide 2016 na engleskom jeziku!

Više informacija pogledajte ovde.

Vesna Vukajlović