Najbolji IPA projekat – „Podrška životnoj sredini bez alergena – SAFE“

Srbija

husrb_logo_srb_center-2 vojvodinahouse.eu

Za najbolji projekat u okviru IPA prekogranične saradnje u periodu od 2007. do 2013. godine izabran je projekat „Podrška životnoj sredini bez alergena – SAFE“.

Ovaj projekat realizovan je između AP Vojvodine i mađarske županije Bač-Kiškun, a njegov cilj je bio unapređenje uslova životne sredine u ovim oblastima uništavanjem alergenih biljaka, pre svega ambrozije. U okviru projekta uništena je ambrozija na teritoriji od preko 7 kilometara kvadratnih, što je doprinelo i smanjenju koncentracije polena.

Osim toga, radilo se i na podizanju svesti o alergenim biljkama. Organizovani su seminari za poljoprivrednike i komunalne inspektore, kao i konferencija za lekare opšte prakse. Takođe su podeljene brošure o alergenim biljkama, a počeo je sa radom i višejezični veb sajt koji je pratio koncentraciju polena u vazduhu. Organizovani su i međunarodni literarni i likovni konkursi za učenike osnovnih i srednjih škola.

Inače, projekat „Podrška životnoj sredini bez alergena – SAFE“ jedan je od 8 izabranih projekata primera najbolje prakse u konkurenciji njih 200.

Sandra Jovićević

foto: vojvodinahouse.eu