Najavljena izgradnja RHE „Bistrica”

Srbija

limNa konferenciji za novinare u Vladi Srbije 26. decembra, posvećenoj rezultatima u 2013. godini i prioritetima u 2014. godini, ministar energetike Zorana Mihajlović je, između ostalog, najavila nove investicije od kojih je jedan od najznačajnih projekata izgradnja reverzibilne hidroelektrane „Bistrica“ na Limu.

Podsetimo da su u novembru vođeni pregovori sa Kanadom o izgradnji HE „Bistrica“ planirane snage 680MW, kao i da je taj sporazum o saradnji na izgradnji reverzibilne hidroelektrane „Bistrica” već ratifikovan, za šta je formirana i radna grupa Vlade Srbije, a biće započeta i studija izvodljivosti, dok se potpisivanje ugovora očekuje u narednim mesecima.

Projekat RHE „Bistrica“ mogao bi da obezbedi dodatnu sigurnost energetskog sistema, a jedan je od najznačajnijih projekata u novoj Strategiji razvoja energetike Republike Srbije za period do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine. Iako Zakon o vodama precizno razmatra i jasno definiše detalje o očuvanju životne sredine prilikom izgradnje ovako velikih postrojenja na rekama, poput minimalano održivog protoka u fazi izvođenja radova, nesmetanog funkcionisanja riblje staze, turbulencija voda, kumulativnih uticaje većeg broja malih hidroelektrana na istom hidrotoku, ipak je stručna javnost prilikom javne rasprave o strategiji ukazala da bi gradnja reverzibilnih hidroelektrana poput „Đerdapa 3″ i „Bistrice” mogla negativno da utiče na vodotokove, ali i na raznolikost postojećih živih organizama. S tim u vezi u martu ove godine održani su protesti crnogorskih ekoloških društava i nevladinih organizacija iz polimskih opština upravo zbog gradnje dve hidroelektrane na Limu.

Inače, reverzibilne hidroelektrane značajne su za balansiranje u energetskom sistemu jedne države naročito ako su na sistem priključene vetroelektrane koje kada ne rade umesto njih brzo mogu da se aktiviraju reverzibilne hidroleketrane.

B.R.