Najavljen početak radova na sistemu prečišćavanja otpadnih voda u Podgorici

Foto-ilustracija: Unsplash (Vishal Banik)

Predstavnici Glavnog grada Podgorica i preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ predstavili su u ponedeljak, 4. novembra, dosadašnje i najavili buduće aktivnosti u vezi sa realizacijom uzgradnje projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa pripadajućom kolektorskom mrežom.

Zamenik gradonačelnika Časlav Vešović podsetio je da projekat ima više faza, koje se odnose na izgradnju glavnog kolektora, izgradnju novog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kao i proširenje sekundarne kanalizacione mreže. Naveo je da je pri kraju izrada tehničke dokumentacije i da se uskoro očekuje realizacija projekta.

“Ovaj projekat se sastoji iz nekoliko celina. Najvažniji je sam preciščivač otpadnih voda koji će se graditi iza Kombinata aluminijuma. Postrojenje se sastoji od tri komponente: prva komponenta je sama filtracija otpadnih voda, zatim dalji tretman kanalizacionog mulja koji će ostati nakon filtriranja i na kraju njegova inseneracija”, objasnio je Vešović.

Posebna celina u ovom projektu je, kako je naglasio Vešović, izgradnja primarnog kolektora dužine pet kilometara u sklopu kojeg će se graditi novi pešaki most na Morači.

“On će omogućiti da se sa desne na levu obalu prebaci primarni kolektor. Primarna mreža će pomoći da se aktuelno postrojenje poveže sa budućim postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda. Izgradnja sekundarne mreže će podrazumevati 18 km nove mreže i 1500 novih priključaka. Sekundarna mreža će se pretežno graditi u severnim prigradskim naseljima Zlatica, Murtovina i Zagorič, kao i u Koniku dužine 18 kilometara”, kazao je Vešović.

Finalni tender za izgradnju sekundarne mreže, dodao je, završava se 15. novembra.

“Ovu priliku želim da iskoristim i pošaljem poruku crnogorskim kompanijama da ih zainteresujemo da učestvuju na tom javnom pozivu jer to nisu preterano komplikovani radovi i bila bi šteta ukoliko sav taj novac ne bismo zadržali za našu ekonomiju”.

Posebno je istakao da se 5. decembra otvaraju ponude za finalni tender za izgradnju primarnog kolektora. Podsetio je da su se javile četiri kompanije u predkvalifikacionom pozivu od kojih su se dve kvalifikovale .

“Dakle, na finalnom tenderu možemo da dobijemo samo dve ponude i verujem da u kratkom vremenskom roku donesemo odluku o tome koja će kompanija izvoditi radove i omogućimo početak radova oko Nove godine”, kazao je Vešović koji je i šef implementacione jedinice za sprovođenje projekta.

Najavio je i skoru proceduru za zaključivanje ugovora za izgradnju mosta sa pridodajućom primarnom mrežom kolektora.

“Za ove tri celine logično je da se radovi paralelno izvode dok ćemo za sam sistem za prečišćavanje otpadnih voda morati da sačekamo završetak glavnog izvođačkog projekta i dobijanje građevinske dozvole, polazeći od toga da je to složeni inženjerski objekat”, kazao je predstavnicima medija Vešović.

Zamenik Vešović istakao je i kako je uprava Glavnog grada bila u stalnoj komunikaciju sa lokalnim stanovništvom, pre svega meštanima Botuna. Tom sinergijom došlo je do dobrih rešenja pre svega kada je dodatna zaštita životne sredine.

“Dali smo zadatak našim konsultantima i našim partnerima da obezbede dodatno filtriranje u okviru samog sistema za prečišćavanje otpadnih voda na način na koji ćemo dobiti kvalitet vode koji praktično neće imati negativan uticaj na reku Moraču”, zaključio je Vešović.

Direktor „Vodovoda i kanalizacije” Podgorice Filip Makrid je ponovio da se celokupan projekat realizuje u nekoliko faza i da se kvalifikacioni tender za sekundarnu mrežu završava 15. novembra, a već 5. decembra i kvalifikacioni tender za Glavni kolektor i pešački most na Morači, čime se formalno stiče mogućnost sklapanja ugovora sa izvođačima radova i početak fizičke realizacije posla dodajući da će sutra biti raspisan kvalifikacioni tender za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda.

“Sigurni smo da ćemo do nove godine zaključiti ugovore za sekundarnu mrežu i za pešački most na Morači, kao da će se završiti kvalifikacije za glavni kolektor, a već u prvom kvartalu naredne godine očekujemo i odabir izvođača za postrojenje, odnosno najveći i najsloženiji segment sistema i celokupnog projekta”, naglasio je Makrid.

Foto: Wikipedia/MrSco

Govoreći o rokovima izgradnje projekta, Makrid je istakao da od momenta potpisivanja ugovora sa izvođačima za svaku fazu teče posebno vreme izvođenja radova, pa je za izgradnju mosta na Morači i Glavnog kolektora definisano 12 meseci, za izgradnju sekundarne mreže dat je rok od 12 do 18 meseci od uvođenja izvođača radova u posao, dok je rok za izgradnju samog postrojenja sistema za prečišćavanje otpadnih voda u skladu sa evropskim procedurama i najboljim praksama za gradnju složenih objekta definisan na period od 36 meseci.

Kada je u pitanju zaštita životne sredine, direktor podgoričkog „Vodovoda i kanalizacije“ je istakao da je novi sistem prečišćavanja otpadnih voda potpuno tehnološki zaokružen i zatvoren, energetski efikasan i sa minimalnim nus produktima koji će se izvoziti na deponije u Evropi koje tretiraju takvu vrstu otpada.

Radi podsećanja, izgradnja Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa pripadajućom kolektorskom mrežom najznačaniji je kapitalni projekat u Glavnom gradu. Ukupna vrednost projekta iznosi oko 50 miliona eura.

Izvor: Glavni grad Podgorica