Nagrada za BiH u Meksiku

Region | Održivi razvoj

ministrica_djapo_meksiko_webBosna i Hercegovina je, odlukom posebnog žirija kojeg je uspostavio Sekretarijat UNCBD-a, u konkurenciji svih 195 članica Konvencije u petak, 9. decembra 2016. godine, dobila nagradu za najbolji novouspostavljeni nacionalni CHM (Clearing-House Mechanism).

Nagrada je usledila na 13. konferenciji zemalja članica Konvencije Ujedinjenih naroda o biološkoj raznolikosti (UNCBD COP13), koja se održava u Kankunu (Meksiko).

CHM Bosne i Hercegovine je postavljen na posebnom web portalu (www.bih-chm-cbd.ba), s platformom na kojoj se nalaze važnije informacije, podaci, strateški planovi, nacionalni izvještaji, legislativa i drugi dokumenti Bosne i Hercegovine. Svi ovi podaci su relevantni i vezani za sveukupni portfolio Konvencije o biodiverzitetu i njenih protokola.

Federalna ministarka okoline i turizma Edita Đapo, izjavila je da je ovo posebno priznanje za Bosnu i Hercegovinu, a i dokaz da predan rad i posvećenost budu nagrađeni i prepoznati.

Izvor: fbihvlada.gov.ba

V.V.