Nadzorni odbor usvojio Predlog Programa poslovanja JP „Srbijagas“ za 2017. godinu

Srbija | Gas

2016-12-6-5-_640x418Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Srbijagas“ na sednici održanoj 06.12.2016. godine u Novom Sadu, usvojio je Predlog Programa poslovanja JP „Srbijagas“ za 2017. godinu, koji će putem Ministarstva privrede biti dostavljen Vladi Republike Srbije, kao osnivaču, na saglasnost.

Na sednici je, takođe, razmatrana raspodela neraspoređene dobiti JP „Srbijagas“ sa stanjem na dan 31.12.2015. godine. S tim u vezi, Nadzorni odbor je doneo Odluku da se ukupna neraspoređena dobit raspoređuje za pokriće gubitaka iz prethodnog perioda.

Sednici Nadzornog odbora predsedavao je prof. dr Muamer Redžović, predsednik NO, a pored članova NO, prisustvovali su joj, u ime poslovodstva, zamenica generalnog direktora Blaženka Mandić i izvršni direktori JP „Srbijagas“.

Izvor:srbijagas.co.rs

V.V.