Nacrtom Plana detaljne regulacije predviđena izgradnja MHE u Kučevu

problemi-i-prepreke-izgradnja-male-hidroelektrane

Opština Kučevo izradila je Nacrt plana detaljne regulacije „Zaštita sliva reke Pek sa višenamenskim akumulacijama i izgradnja malih hidroelektrana“. Ovaj nacrt biće na javnom uvidu od 14. januara do 12. februara 2015. godine.

Predstavnik opštine Kučevo gospodin Dušan Todorović izjavio je za „eKapiju“ da je Plan detaljne regulacije izrađen u dužini od 63 kilometra, a njime je predviđena i odbrana od poplava. On je istakao da će snaga MHE biti između 175 i 500kW, a one će u narednom periodu ući u Katastar malih hidroelektrana Republike Srbije.

Inače, Institut „Mihailo Pupin“ izradio je hidrološku studiju, dok je Nacrt plana detaljne regulacije „Infoplan“ iz Aranđelovca.