Nacrt Trećeg nacionalnog izveštaja o sprovođenju Arhuske konvencije

Ministarstvo-zzs

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine pokrenulo je postupak izrade trećeg nacionalnog Izveštaja o sprovođenju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (Arhuska konvencija), u skladu sa obavezama koje Republika Srbija ima kao članica Konvencije.

Nacrt trećeg nacionalnog Izveštaja o sprovođenju Arhuske konvencije sačinili su predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u saradnji sa predstavnicima nadležnih organa i organizacija. Tokom izrade Izveštaja zatražena su mišljenja od svih relevantnih državnih i drugih organa u Republici Srbiji na republičkom, pokrajinskom, gradskom nivou. Takođe, zatražena su mišljenja nadležnih stručnih organizacija, agencija, zavoda, itd. koji se bave pitanjima od značaja za sprovođenje Arhuske konvencije kao i Beogradske kancelarije Regionalnog centra za životnu sredinu (REC).

Primedbe i sugestije na tekst Nacrta trećeg izveštaja mogu se podneti do 27. januara 2017. godine.

Tekst Nacrta trećeg nacionalnog izveštaja o sprovođenju Arhuske konvencije možete pogledati na sledećem linku.

izvor: eko.minpolj.gov.rs

Sandra Jovićević