Nacrt odluke o dimničarskim uslugama na teritoriji grada Sombora

Vesti | Srbija

Foto: Wikipedia

U skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima Odeljenje za komunalnu delatnost, imovinsko-pravne i stambene poslove Gradske uprave grada Sombora, pripremilo je Nacrt odluke o dimničarskim uslugama na teritoriji grada Sombora.

Odlukom se uređuju uslovi i način obavljanja dimničarskih usluga, prava i obaveze davaoca i korisnika navedenih usluga, kao i finansiranje dimničarskih usluga, način obezbeđivanja kontinuiteta u obavljanju usluga i druga pitanja koja se odnose na obavljanje dimničarskih usluga.

Nacrt odluke biće na javnom uvidu od danas do 15. juna 2018. godine
Prezentacija Nacrta odluke i završna rasprava biće 15. juna, od 11.00 do 11.30 časova, u sali 108, prvi sprat, zgrada Županije, Trg cara Uroša 1, Sombor.

Primedbe, predloge i komentare građani pisanim putem redovnom poštom mogu dostaviti na adresu: Odeljenje za komunalnu delatnost, imovinsko-pravne i stambene poslove Gradske uprave grada Sombora, Trg cara Uroša 1, 25000 Sombor.

Elektronskom poštom, primedbe se dostavljaju na e-mail: vdespotovic@sombor.rs .

Nacrt odluke o dimničarskim uslugama dostupan je ovde.

Milisav Pajević