Na zgradama HEP-a postavljaju se solarne elektrane

Region

solarni paneliNa krovu zgrade „Hrvatske elektroprivrede“ u Zagrebu kao i na krov objekta sedišta distributera operativnog sistema „Elektra Čakovec“, takođe u Zagrebu, postavljene su dve solarne elektrane koje imaju ukupnu snagu od 29,6kW. Ove solarne elektrane sastoje se od 120 fotonaponskih panela, od kojih svaki ima snagu od 250W, a njihova vrednost je oko 53 hiljade evra.

Elektrane su puštene u probni pogon krajem prošle nedelje, a očekuje se da do 14. februara počnu sa trajnim radom. Planirano je da se investicija isplati za oko 6 godina.

Ove solarne elektrane postavljene su u okviru projekta izgradnje fotonaponskih elektrana na zgradama HEP-a, a kojim je predviđena izgradnja devet solarnih elektrana. Stručnjaci „Hrvatske elektroprivrede“ i ESCO-a (Energy Service Company) odabrali su najpogodnijih devet lokacija za solarne elektrane. Prema njihovim proračunima, osim na krovu zgrade HEP-a i „Elektre Čakovec“ u Zagrebu, solarne elektrane će biti postavljene i u Šibeniku, Splitu, Opatiji, Zadru, Dubrovniku, kao i na dve lokacije u Osijeku.

Ovaj projekat ima tri faze; prva faza bi trebalo da bude završena do 14. februara, druga do 11. marta, a treća do 22. marta ove godine. U svakoj od faza će biti puštene u rad po tri solarne elektrane.

Ukupna snaga svih devet solarnih elektrana će biti 207kW, a planirano je da proizvode oko 247kWh električne energije godišnje.

S.J.