Na sednici Vlade se neće razmatrati statusna promena „Ljubije“

Region

463084Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić rekao je da je Vlada Srpske zauzela stav da na sjednici Skupštine akcionara Rudnika železne rude /RŽR/ „Ljubija“ 11. januara neće biti razmatrana statusna promena rudnika koja podrazumeva podelu uz osnivanje novog preduzeća.

Iz resornog ministarstva ističu da nije završen postupak privatizacije paketa od 65 odsto državnih akcija u RŽR „Ljubija“ po osnovu dve primljene ponude, te bi eventualna statusna promena mogla da zakomplikuje završetak ovog postupka.

„Potrebno je izvršiti prodaju državnog kapitala u RŽR `Ljubija`, čime bi podstakli konkuretsku aktivnost i razvili daleko kvalitetniju proizvodnju mineralnih sirovina na području predorskog rudarskog basena“, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva industrije, energetike i rudarstva ističu da je apsolutni interes Republike Srpske da se prirodnim resursima upravlja na najbolji način i krajnje racionalno. Za to se resorno ministarstvo maksimalno zalaže u okviru svoje nadležnosti i kroz svoj dosadašnji rad.

Đokić je istakao da će Vlada i Ministarstvo uložiti dodatne napore da se tokom ove godine pojačaju investicione aktivnosti u svim sektorima, posebno energetike i prerađivačke industrije.

Izvor: srna.rs

V.V.