Na kopovima RB „Kolubara“ proizvedeno oko 28,5 miliona tona uglja u 2015. godini

Srbija

kolubara rs

RB „Kolubara“ izdao je saopštenje da je od januara do kraja novembra 2015. godine na četiri površinska kopa ovog rudarskog basena iskopano oko 28,5 miliona tona uglja, tačnije oko 1,3 odsto nego što je planirano.

Kako je istaknuto u saopštenju, najveća količina uglja iskopana je na Polju D gde je premašen plan za preko 5 odsto, tačnije iskopano je oko 11,1 miliona tona uglja. Na kopu „Tamnava.Zapadno polje“ iskopano je 10,4 miliona tona uglja, čak 20 odsto više nego što je predviđeno planom.

Na kopu „Veliki Crljeni“ proizvedeno je 3,1 miliona tona uglja, dok je na Polju B proizvedeno samo 1,1 milion tona uglja, saopšteno je iz RB „Kolubara“.

Sandra Jovićević

foto: rbkolubara.rs