Na gradskoj deponiji u Podgorici 75.000 tona komunalnog otpada godišnje

Region | Upravljanje otpadom

Foto: cdm.me

Planirane prosečne mesečne količine komunalnog otpada u ovoj godini koje će se dopremiti na sanitarnu deponiju „Livade“ su oko 6.250 tona, odnosno na godišnjem nivou oko 75.000 tona, saopštila je uprava Podgorice.

Društvo će organizovati poslove iz svoje delatnosti selektivnog razdvajanja komunalnog otpada u skladu sa usvojenim konceptom strategije upravljanja otpadom koji korenspodira sa savremenim trendovima i direktivama EU za ovu oblast, a ima za cilj povećanje količine reciklabilnih materijala i smanjenje količine otpada koji bi se deponovao u trećoj sanitarnoj kadi što će doprineti povećanju sekundarne selekcije.

U skladu sa direktivom 99/31 EC i Zakona o upravljanju otpadom Društvo će u toku 2018. godine nastaviti sa kvalitetnim zbrinjavanjem komunalnog otpada u sanitarnoj kadi broj 3 na deponiji Livade i realizacijom ostalih delatnosti koje su poverene ovom Društvu.

izvor: podgorica.me

Sandra Jovićević