Na godišnjem nivou održavati sednicu o energetici u FBiH

Region

pks.rs energetika

U četvrtak 21. januara 2016. godine održana je tematska sednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

U okviru sednice istaknuto je da Vlada FBiH i resorna ministarstva imaju obavezu da izvrše analizu i upute u parlamentarnu proceduru izmene i dopune svih propisa kojim se regulišu oblasti registrovanja, izdavanja odobrenja, proizvodnje i prodaje električne energije, a sa ciljem smanjenja administrastivnih prepreka u celom procesu i stvaranja povoljnog okruženja za nove investicije u elektroenergetski sektor. Istaknuto je i da će Vlada FBiH analizirati i stanje u rudnicima, kao i da će se na godišnjem nivou održavati tematska sednica posvećena energetskom sektoru.

Rečeno je i da će Dom naroda Parlamenta FBiH prioritetno razmatrati sva strateška dokumenta federalne Vlade o elektroenergetskom sektoru, a posebno program restrukturisanja, kao i da svi subjekti u elektroenergetskom sektoru FBiH u daljim aktivnostima moraju obezbediti stabilnost kada je reč o proizvodnji i snabdevanju električnom energijom.

Sandra Jovićević

foto: pks.rs