Na Exitu sakupljeno oko 60 tona otpada

Srbija | Upravljanje otpadom

Foto-ilustracija: Pixabay

Iz JKP „Čistoća“ Novi Sad saopšteno je da je tokom Exit festivala sa Petrovaradinske tvrđave sakupljeno i otpremljeno oko 60 tona otpada.

Kako navodi direktor JKP „Čistoća“ gospodin Vladimir Zelenović, sav otpad prispeo sa ovog prostora odnešen je na trake u reciklažnom centru na dalju separaciju i preradu. Velika količina reciklažnog otpada sa Egzita podrazumeva limenke, karton, PET ambalažu, plastiku… Uz održavanje Petrovaradinske tvrđave, naš prioirtet je zaštita životne sredine i na ovaj način to pokazujemo, istakao je gospodin Zelenović.

Tokom pet festivalskih dana, samo na Petrovaradinskoj tvrđavi, podgrađu i keju, aktivno je radilo 80 radnika JKP „Čistoća“, dok je neposredno ili posredno, u kompletnoj organizaciji posla, bilo uključeno oko 150 zaposlenih u JKP „Čistoća“.

izvor: danas.rs

Sandra Jovićević