Na crnogorskim kupalištima morska voda odličnog kvaliteta

Vesti | Turizam

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 100 javnih kupališta, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 18. do 19. juna pokazali su da je na 99 odsto kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, dok je na  jedan posto kupališta bio K2 klase.

Foto: Pixabay.com

Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima odličnog kvaliteta, odnosno da je sanitarno ispravna, te bezbedna za kupanje i rekreaciju.

Na svih 16 kupališta u opštini Ulcinj voda je bila odličnog kvaliteta K1.

Slična situacija je bila i u opštini Bar, gdje je Kvalitet vode na svih 13 kupališta bio K1 klase.

U opštini Budva, na svim lokacijama sa kojih se radi analiza kvaliteta morske vode za kupanje i rekreaciju voda je takođe bila K1 klase.

Kada je u pitanju Bokokotorski zaliv, u Tivtu je voda bila odličnog kvaliteta na svih devet kupališta, a ista situacija je bila i u Kotoru, gde je kvalitet vode bio K1 klase na svih 15 lokacija uzorkovanja.

Kada je u pitanju kvalitet vode na obali Herceg Novog, analize su pokazale kvalitet K1 na ukupno 20 kupališta, dok je na jednom kupalištu voda bila klase K2.

Rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode, kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište, mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na internet stranici www.morskodobro.com.

Milisav Pajević