„Mreža dobre energije“ Pokreta gorana Vojvodine

Foto: Mreža dobre energije

Pokret gorana Vojvodine realizovao je prošle godine projekat „Mreža dobre energije“ koji je iskoristio za razvoj kapaciteta efektivne i održive platforme za intersektorsku saradnju i unapređenje politika održivog razvoja.

Projekat je bio je usmeren i na javno zagovaranje i razvoj mreže-platforme organizacija na nacionalnom nivou, kao i jačanje istraživačke komponente koja omogućava na podacima zasnovanu izradu praktičnih politika.

Grupaciju ekoloških organizacija okupljenih oko Pokreta gorana Vojvodine činili su: Pokret gorana Novog Sada, Arhus Centar JIS i Arhus centar iz Kragujevca.

Projekat Pokreta gorana Vojvodine je realizovan u okviru Programa podrške organizacijama civilnog društva u Srbiji u oblasti životne sredine – CSOnnect, koji finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Milisav Pajević