Mostar dobija berzu električne energije

Region

Foto-ilustracija: Pixabay

CROPEX je objavio da je održan sastanak između najviših predstavnika JP Elektroprivreda HZ Herceg Bosne iz Mostara, Nezavisnog operatora sistema NOSBiH Sarajevo i Hrvatske berze električne energije CROPEX iz Zagreba.

Poseban naglasak stavljen je na aktivnosti vezane za osnivanje berze električne energije Bosne i Hercegovine, odnosno kompanije Berza električne energije BiH sa sedištem u Mostaru uz operatora prenosa NOSBiH Sarajevo kao glavnog pokretača i nosioca aktivnosti prema nadležnim zakonodavno-regulatornim institucijama i telima BiH.

Generalni direktori EPHZHB, NOSBiH-a i CROPEX-a definisali su smernice pojedinačnih i zajedničkih aktivnosti u budućem razdoblju na formiranju berzovnog trgovanja unutar Bosne i Hercegovine na spot tržištu (dan unapred i unutardnevno trgovanje), s ciljem da se sa električnom energijom proizvedenom u BiH najvećim delom trguje unutar Bosne i Hercegovine čemu će u velikoj mjeri doprineti povezivanje berzovne trgovine BiH berze sa susednom berzom iz EU CROPEX. Istaknuto je i da uspostava prekograničnog povezivanja susednih tržišta dan unapred Hrvatske i Bosne i Hercegovine može postati projekat i od EU CESEC važnosti. Realizacijom projekta prekogranične tržišne saradnje između Hrvatske i BiH ostvarili bi se strateški evropski ciljevi uspostave organizovanih tržišta u državama regije jugoistočne Evrope i njihovog povezivanja s EU tržištem preko susednih EU berzovnih tržišta.

izvor: energetika-net.com

Sandra Jovićević