Moguće učešće Agencije za zaštitu životne sredine u projektu „Podizanje kapaciteta za analizu i mere smanjenja dugotrajnih organskih zagađujućih supstanci u Srbiji“

SaradnjaJapan012016

U utorak 19. januara 2016. godine održan je sastanak između predstavnika Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije i predstavnika projekta „Podizanje kapaciteta za analizu i mere smanjenja dugotrajnih organskih zagađujućih supstanci u Srbiji“.

Kako je navedeno u saopštenju Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije, cilj posete bio je upoznavanje koordinatora projekta profesora dr Takeši Nakana zbog uključivanja Agencije za zaštitu životne sredine u sledeću fazu projekta.

U okviru posete razgovarano je o doprinosu Vlade Japana kroz donaciju opreme, transfer znanja i ostvarenim rezultatima ranijih projekata. Istaknuto je i da postoje uslovi da se Agencija za zaštitu životne sredine uključi u dalju realizaciju projekta u saradnji sa Hemijskim fakultetom Univerziteta u Beogradu na čelu sa docentom dr Vladimirom Beškoskoim, koordinatorom projekta za Srbiju.

Projekat „Podizanje kapaciteta za analizu i mere smanjenja dugotrajnih organskih zagađujućih supstanci u Srbiji“ podržan je od strane Agencije za zaštitu životne sredine, a realizuje se pod vođstvom „Hyogo Environmental Advancement Association“ iz Japana i Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i grada Pančeva, odnosno Sekretarijata za zaštitu životne sredine.

Sandra Jovićević

foto: sepa.gov.rs