Moguće smanjenje cene gasa za distributivna preduzeća u FBiH

Region | Gas

gasovod novosti.rs

Nadzorni odbor kompanije „BH-Gas“ doneo je odluku o smanjenju cene gasa za distributivne kompanije sa 640KM na 550KM za hiljadu kubnih metara gasa.

Odluka je prosleđena Federalnom ministarstvu energetike, rudarstva i industrije koje će dati svoje mišljenje, a mišljenje ćedostaviti i Federalno Ministarstvo trgovine nakon čega će predlog o smanjenju cene gasa za distributivne kompanije biti dostavljen Vladi Federacije Bosne i Hercegovine.

Predstavnici kompanije „BH-Gas“ saopštili su da, u slučaju da do smanjenja gasa dođe, umanjenje cene gasa će se retroaktivno obračunati distributivnim preduzećima od 1. januara 2016. godine.

Sandra Jovićević

foto: novosti.rs