Moguće kogenerativno postrojenje na biomasu u Zrenjaninu

Srbija

Moguće kogenerativno postrojenje na biomasu u ZrenjaninuMinistar energetike gospođa Zorana Mihajlović juče je posetila Javno komunalno preduzeće „Gradska toplana“ u Zrenjaninu gde je najavila da će Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine podržati predlog da se u TE-TO „Zrenjanin“ otvori kogenerativno postrojenje koje će koristiti biomasu za proizvodnju toplotne i električne energije.

Ona je ovom prilikom izjavila da pogon TE-TO „Zrenjanin“ treba da se modernizuje kako bi mogao da pređe na kombinovanu proizvodnju energije iz biomase i istakla i da bi ovakvim kogenerativnim postrojenjem TE-TO „Zrenjanin“ dobila mogućnost da postane povlašćeni proizvođač energije.

Direktor Javno komunalnog preduzeća „Gradske toplane“ gospodin Aleksandar Starčević izjavio je da bi kapacitet novog kogenerativnog postrojenja na biomasu u TE-TO „Zrenjanin“ iznosio 5MWh električne energije i 10MWh toplotne energije.

Inače, TE-TO „Zrenjanin“ pripada „Elektroprivredi Srbije“, odnosno „Panonskim termoelektranama-toplanama“; koncipirana je tako da proizvodi električnu energiju, toplotnu energiju i tehnološku paru, ali trenutno nije u funkciji.

U toku su pregovori između EPS-a i JKP „Gradske toplane“ iz Zrenjanina oko prelaska ove termoelektrane-toplane u nadležnost JKP „Gradske toplane“ iz Zrenjanina.

S.J.
Foto: merz