Moguć balans između korišćenja fosilnih goriva i zaštite životne sredine

Srbija | Održivi razvoj

270442

Sekretar grada Beograda za zaštitu životne sredine gospodin Goran Trivan učestvovao je na Srpskom zelenom forumu „Obnovljivi izvori energije – između potreba i mogućnosti“.

On je ovom prilikom istakao da Beograd ima u planu formiranje energetskog fonda i fonda za zaštitu životne sredine koji će imati za cilj da se sačuvaju resursi koji nisu obnovljivi i podigne energetska efikasnost. On je istakao da je balans između korišćenja fosilnih goriva i zaštite životne sredine moguć, a kao primer je naveo EPS, kompaniju koja je najveći zagađivač u Srbiji, ali koja je i najviše uložila u zaštitu životne sredine.

Gospodin Trivan je podsetio i daje Srbija preuzela obavezu da smanji emisiju gasova sa efektom staklene bašte za 9,8 odsto u odnosu na 1990. godinu, kao i da smanji emisiju ugljen dioksida i ostalih gasova za 40 odsto do 2030. godine.

izvor: tanjug.rs

Sandra Jovićević