Modro oko i jezero Desne, Ušće Neretve i Kuti novi posebni rezervati u Hrvatskoj

Vlada Republike Hrvatske je na sednici održanoj prošle nedelje donela Uredbu o proglašavanju posebnih ornitoloških rezervata „Modro oko i jezero Desne“, „Ušće Neretve“ i „Kuti“.

Foto: Wikipedia/Martin Brož

Navedenom Uredbom novim područjem zaštite proglašava se jezero Kuti, dok se menjaju granice Posebnog ihtiološko-ornitološkog rezervata Ušće Neretve uz proširenje na lagunu Parila, a postojeći Značajni krajolik Modro oko i jezero Desne smanjuje površina i prekategorizira se u posebni rezervat.

Ministar privrede i održivog razvoja dr. sc. Tomislav Ćorić pojasnio je kako su navedena područja predložena za proglašenje kao posebni rezervati mala područja unutar delte s još uvek očuvanim jedinstvenim i reprezentativnim močvarnim staništima i karakterističnim vrstama od velikog značaja za Republiku Hrvatsku, te se proglašavanjem posebnih rezervata prate smernice EU Strategije za biodiverzitet kojom se EU obavezuje do 2030. godine zaštiti 30 odsto svog kopna i mora, te 10 odsto površine zaštićenih kopnenih morskih područja proglasiti kao područja stroge zaštite.

Močvarna područja su od izuzetne važnosti za obnavljanje zaliha podzemnih voda, zadržavanje hranjivih materija i sedimenata, ublažavanje klimatskih promena i, možda najvažnije za stanovnike delte Neretve – pročišćavanje voda i kao zaštita od prodora mora. Očekuje se da će primena i sprovođenje ove kategorije zaštite doprineti poboljšanju stanja ptica močvarica u čitavom području delte, kao i ribljih vrsta koje koriste područje ušća Neretve i lagune Parila.

Cilj je da se privredni prosperitet i razvoj Donje Neretve temelji na održivom korištenju prirodnih dobara uzimajući u obzir očuvanje biodiverziteta tog prostora.

Izvor: Ministarstvo privrede i održivog razvoja Hrvatske