Moderni Notr Dam s fokusom na zaštitu životne sredine

Renomirani arhitekta, belgijanac koji stvara u Francuskoj, Vinsent Kalebo objavio je svoj predlog za rekonstrukciju krova katedrale Notr Dam. Pod nazivom Palingenesis, ili ponovno rođenje, ovaj koncept ima za cilj da ujedini duhovnost, umetnost i nauku.

Foto-ilustracija: Unsplash (Stefania Spangenberg)

Kalebo je ključne delove gotske arhitekture katedrale sastavio u jednu čistu liniju koja se pruža prema nebu. Dizajn za novi krov je fokusiran na održivost životne sredine, sa malim ugljeničnim otiskom, solarnom energijom i urbanim vrtom integrisanim u konstrukciju, koji može da pomogne da se prehrane siromašni i beskućnici.

Krovni i deo u potkrovlju katedrale pruža termalni zaštitni prostor, koji zimi akumulira topli vazduh kako bi se katedrala bolje izolovala i grejala, a leti ima svež vazduh pomoću biljaka.

Tako bi katedrala postala uzorna ekoinženjerska struktura, a crkva istinski pionir u zaštiti životne sredine.

U svom središtu projekat ima vrt posvećen kontemplaciji i meditaciji. Ideja je da vrt obrađuju volonteri i dobrotvorna udruženja i da tako proizvode do 25 kilograma voća i povrća po kvadratnom metru godišnje. Tako bi se svake godine moglo ubrati do 21 tone voća i povrća i podeliti besplatno.

U tom cilju, svake nedelje bi se u predvorju Notr Dama organizovala zelena pijaca. Ovo gradsko poljoprivredno dobro Kalebo je postavio u potkrovlju crkve.

Stakleni krov sa drvenom konstrukcijom predstavlja modernu adaptaciju originala, a ispoštovana je i izvorna geometrija potkrovlja. Projekat je inspirisan biomimikrijom i zajedničkom etikom za pravičniji simbiotski odnos između ljudi i prirode.

Kalebo veruje da će katedrala Notr Dam postati moderna zgrada.

Izvor: RTS